Nyhedsbrev 1 april 2023

Haveforeningen Vestervang

Nyhedsbrev nr. 1, april 2023

 

Kære alle

 

Velkommen til en ny sæson i HF Vestervang – især til jer, som tager hul på jeres første sæson i foreningen.

 

Begyndelsen af 2023 har ikke rigtig budt på noget, som kunne ligne vinter. Det har været lidt varmer end normalt, og det har fået forårsplanterne til at pible op af jorden noget tidligere end normalt.

 

Generalforsamlingen 2023

Onsdag den 1. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling. Der var fremmødt 34 havelejer.

Generalforsamlingen gik stille og rolig med gode debatter og opfodringer til flere ting, som bestyrelsen skulle arbejde med.

 

Bestyrelsen synes bare, det er sørgeligt, at der ikke er flere haveejere, som har lyst til at deltage og på den måde bidrage til foreningens ve og vel.

 

Læs herunder om, hvad der sker i 2023

 

Havesæsonen åbnes med manér

Lørdag den 15. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 13 og 15 og nyd en forfriskning sammen med dine medkolonister og bestyrelsen.

 

Pølser, bajere og fodbold

Lørdag den 10 juni. kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League-finale i foreningshuset. Så mød glad op, hvis du/I er til ‘kønsløs’ hørm, fodbold, øl og en hotdog med det hele – og husk kontanter. Af hensyn til forplejningen så læg venligst en seddel i postkassen om, at du/I deltager, senest den 2. juni.

 

 

Sommerfest.

Efter nogle års fravær af sommerfesten er det nu på tide at genoptage festlighederne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen,

Lørdag d. 19. august kl 17.30

Der vil blive tændt op i grillen, med kød, pølser og lækkert tilbehør.

Drikkevarer kan købes i ‘baren’ til en billig penge.

Vi håber at slå rekord med deltagere til dette arrangement, så kom frisk, nye som gamle haveejere.

Nærmere information om tilmelding mm følger.

Sommerhilsner

Gitte & Charlotte

 

 

Aktivitetsudvalg.

 

I bestyrelsen har vi talt om, hvad der kan være med til at styrke fællesskabet i vores haveforening. Sikre en udvikling, hvor nye kolonister også har lyst til at være med.

På vores generalforsamling fik vi nedsat et aktivitetsudvalg, hvis formål er at arbejde med forslag til aktiviteter. Det kan være foredrag, ture, workshops og andre arrangementer.

I vores haveforening er der garanteret kolonister med stor viden om havebrug eller andet, som andre kan have interesse i at lære. Del din viden med os andre!

Måske vil du gerne vide mere om Vild med vilje, Vilde bier, Sommerfugle i haven, Plante og frødeling, naturlig gødning, biodiversitet, vand i haven, solceller og meget andet. Kom med forslag til emner, arrangementer, ture, foredragsholdere m.m. så tager aktivitetsudvalget det op.

Kom dine forslag i postkassen ved fælleshuset.

I aktivitetsudvalget er: Jane have 59, Marianne F have 102, Marianne have 71, Anita have 2.

 

 

 

 

 

Affaldsordning

 

Foreningens affaldscontainere står som sædvanligt i indgang 2, og de er mærket med type af affald, så det skulle være lige til at gå til.

 

Husk venligst ikke at overflyde beholderne. Vi skal betale ekstra for at få overfyldte containere tømt eller risikerer, at de IKKE bliver tømt.

 

Og husk – ingen fækalier i beholderne tak!

 

Indsamling af haveaffald

Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:

· Den 15. og 16. april

· Den 13. og 14. maj

· Den 10. og 11. juni

· Den 8. og 9. juli

· Den 12. og 13. august

· Den 9. og 10. september

· Den 14. og 15. oktober.

 

Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag aften.

 

Det er kun plantemateriale og den jord, som sidder på rødderne, som må komme i containerne. Forarbejdet træ, nylonsnor, plasticposer, plasticmærker mm. må IKKE afleveres sammen med dit haveaffald.

 

Husk at skære grene over i længder på max 1 meter.

På den måde udnytter vi containeren bedre, så alle kan komme af med deres haveaffald.

 

Sæt IKKE jeres poser med haveaffald ved containeren og forvent, at andre tømmer dem for jer. Bed andre om hjælp, hvis det kniber med at tømme dem selv.

 

 

 

 

Foreningsarbejdsdage

Formålet med foreningsarbejdsdagene er i fællesskab at holde fællesarealerne i haveforeningen fri for ukrudt og i ordentlig stand (hæk, belægning mm.). Det drejer sig om følgende arealer:

• Indgang 1, 2 og 3

• Arealet i bunden af indgang 2

• Arealet i den vestlige ende af foreningen

• Have og parkeringsplads ved foreningshuset.

 

Vi mødes i foreningshuset kl. 9 til fællessamling med morgenbrød og bliver skrevet på listen og går ikke hjem, før fælles afslutning kl. 12. Er man ikke krydset af kl. 12, vil man blive registret som fraværene, selvom man skrev sig på kl. 9.

 

Vær søde og lade være med at komme og spørge os om dispensationer eller andre form for aftaler. Vi hader at sige nej til jer.

 

Mindst en person fra haven skal deltage, og flere må meget gerne deltage. Se her, hvornår du/I skal deltage (kan også ses på hjemmesiden):

 

Fællesarbejdsdage 2023

13. maj

Have: 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96 = 17 haver

 

10. juni

Have: 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94 = 17 haver

 

8. juli

Have: 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92 = 17 haver

 

12. august

Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103 = 18 haver

 

9. september

Have: 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100 = 18 haver

 

14. oktober

Have: 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver

 

 

Derudover vil vi lige henlede jeres opmærksomhed på følgende:

§ 16a. Særlige regler for haveforeningen

Punkt 20. Fællesarbejdsdage

 

 

Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen, må man selv finde ud af at bytte med en anden. Ved udeblivelse vil man blive opkrævet 500 kr. til en fælles brød/kaffekasse.

 

Vi håber naturligvis, at du/I møder op med godt humør den dag, det er din/jeres tur, så vi får et par hyggelige timer sammen.

 

Indbetaling af haveleje

Bestyrelsen vil fra 2024 flytte indbetalingerne af haveleje og fællesforsikring fra marts til april. Så skal vores kasserer, Anders ikke have fat i opkrævningerne flere gange, fordi han skal regulere beløbene på grund af stigninger.

 

Bestyrelsen Sådan ser bestyrelsen efter generalforsamlingen i februar:

· Formand Poul Erik Olsen, have 3

· Næstformand, Kenneth Holmbech have 20 · Kasserer, Anders West, have 86, kassererhfv@gmail.com

· Sekretær, Anita Høpfner, have 2

· Menigt medlem, Michael Suhr, have 42

· Supplant, Gitte Pihl, have 41

· Supplant, Charlotte Posselt Mogensen, have 35.

 

Træffetider for bestyrelsen

· Bestyrelsen holder møde kl. 18 den 2. mandag i måneden – dog ikke i perioden fra den

11. juli til den 13. august, hvor bestyrelsen holder sommerferie.

· Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor bestyrelsen mødes.

 

 

 

 

 

Fællesforsikringen

Forsikringspriserne for bygningsforsikringerne for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 er nu fastlagt. Stigningen er sket på baggrund af en indeksering på 6,72 % fra forsikringsselskabet. Fællesforsikringen stiger i alt 105,00 kr.

· Brand, el-skade og grundejeransvar: 35 kr.

· Bygningskasko: 45 kr.

· Indboforsikring: 25 kr.

 

Hvis I har spørgsmål til priser eller ordning, kan I kontakte os på mailadressen: forsikring@kolonihave.dk eller ringe til os på nummer: 38 28 87 50 (tryk 4 for forsikring).

 

 

Ny standard lejekontrakt udrulles for alle

Som det blev sagt på generalforsamlingen og skrevet i referatet, skal vi i år have lavet en standard lejekontrakt til de havelejere, som har købt have før 2016. Grunden er, at de delegerede på Kolonihaveforbundets Kongres i 2016 vedtog en ny standard lejekontrakt, som alle foreninger fremover skal bruge. Siden har bestyrelsen anvendt den nye standard lejekontrakt i forbindelse med salg af haver. Men resten af haveejerne i foreningen mangler at underskrive en standard lejekontrakt. De har pt. en købsaftale, og den har ikke samme juridiske betydning som en lejekontrakt.

Den nye standard lejekontrakt med foreningen er meget vigtigt for medlemmerne, da de juridisk set pt. ikke har ret til at være på deres havelod. Det har medlemmerne først ret til, når de har underskrevet en standard lejekontrakt med foreningen. Hvis ikke medlemmet får en

 

sådan lejekontrakt, så kan bestyrelsen i yderste tilfælde få fogedrettens hjælp til at udsætte et medlem fra sit havelod. Derudover vil lejekontrakten sikre, at der ikke kan opstå juridiske problemer, hvis man fx ønsker at overdrage kolonihaven til børnene. Evt. arvinger til dem, som pt. har en købsaftale, kan nemlig kun arve huset og ikke haven.

Bestyrelsen vil sørge for, at alle nuværende haveejere med en købsaftale får udskiftet den til en standard lejekontrakt i løbet af 2023. Bestyrelsen har udfyldt en ny standard lejekontrakt for de haver, som mangler den, og de ligger klar til at blive underskrevet i forbindelse med

foreningsarbejdsdagene.

 

Det er den eller de personer, som står på købsaftalen, der skal skrive under på den nye lejekontrakt. Er man i tvivl, kan man se navnet(ene), som står på bagsiden af det haveblad, som Kolonihaveforbundet sender ud. Det er dem som er registret som lejer i kolonihaveforbundet.

Sammen med nyhedsbrevet sender vi ’Standardlejevilkår for leje af en havelod under Kolonihaveforbundet’ (foreninger på lejet jord).

 

Adresseændring

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.

 

 

Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside har adressen www.hfvestervang.dk.

 

Der kan du finde alle dokumenter vedrørende haveforeningen – vedtægter, byggeansøgning,

etablering af samletank, vurdering, nyheder, ventelister, referater fra generalforsamlingen osv.

Er der noget, som du/I mener mangler, så send en mail til kennethholmbech@hotmail.com

 

Vurdering af haver

Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv afholde udgifterne til disse attester.

 

Derudover skal du underskrive en ejererklæring, som du finder på Kolonihaveforbundets hjemmeside, eller du kan få den udleveret af bestyrelsen. Læs mere om dette i ’Vejledning om vurdering af kolonihavehuse’

 

Se på hjemmesiden. Der kan du også downloade alle dokumenter.

 

Du kan få vurderet din have ved at rette henvendelse på mail til Kirsten Rydahl på e-mail kryrydahl@gmail.com og aftale nærmere om dag og tidspunkt. Skriv ’Vurdering’ i emnefeltet, hvis

du skal have vurderet din have.

 

 

Farten i havekoloningen

Den er for høj, og det vil vi gøre en indsats fremadrettet for at få stoppet. Vi har følgende mulighed, og det vores vedtægter, og der står:

 

§ 16b. Særlige regler for haveforeningen

Hastighedsgrænsen er 15 km i timen på alle foreningens veje. Overholdes hastighedsgrænsen ikke, kan det medføre opsigelse. Som medlem af haveforeningen er man ansvarlig for, hvad ens børn eller gæster gør. Man kan derfor også blive opsagt, hvis de ikke overholder hastighedsgrænsen.

 

At skulle ud i at opsige haveejere, fordi de ikke vil overholde hastighedsgrænsen på 15 km, synes vi i bestyrelsen er ret sørgeligt. Så lad os nu tage os sammen og hjælpe hinanden, så vi ikke mere har det problem.

 

 

 

Havevandring

I år vil vi tage to ture rundt i foreningen og se på, hvordan haverne ser ud. Den første tur vil blive gennemført i slutningen af maj, og anden tur gennemfører vi i begyndelsen af september.

 

Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.

 

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 
 
 
 
 
Træk en widget her