Nyhedsbrev Nr. 3

HF VESTERVANG

Roskildes bedst beliggende havekoloni

Nyhedsbrev nr. 1, februar 2021

Kære alle

Velkommen til en ny sæson i HF Vestervang – især til jer, som tager hul på jeres første sæson i foreningen.

Grundet corona udskyder vi generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne ellers skulle være afholdt i løbet af februar. Vi regner med og håber på, at vi kan afholde den udendørs ved foreningshuset i løbet af foråret, når restriktionerne og vejret tillader det.

Tilsvarende er det også svært at planlægge faste arrangementer som fx vores årlige Åbenhusdag, som vi plejer at starte sæsonen med i april, Champions League-finale med bajere og pølser, sommerfest mm.

Det vil I få nærmere besked om, når det bliver muligt.

Læs herunder om det, vi ved og kan:

 Affaldsordning

Foreningens affaldscontainere står som sædvanligt i indgang 2, og de er mærket med type af affald, så det skulle være lige til at gå til.

Og husk – ingen fækalier i beholderne tak!

 

 Indsamling af haveaffald

Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:

 • Den 8. og 9. maj
 • Den 12. og 13. juni
 • Den 17. og 18. juli
 • Den 14. og 15. august
 • Den 11. og 12. september
 • Den 23. og 24. oktober

Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag aften.

Det er kun plantemateriale og den jord, som sidder på rødderne, som må komme i containerne. Forarbejdet træ, nylonsnor, plasticposer, plasticmærker mm. må IKKE afleveres sammen med dit haveaffald.

For at udnytte pladsen i containerne og sikre, at alle kan komme af med deres haveaffald – også søndag – skal du fremover skære grene over i længder på max 1 meter.

Husk – I må ikke bare sætte jeres poser ved containeren og forvente, at andre tømmer dem for jer. Bed andre om hjælp, hvis det kniber med at tømme dem selv.

 

Foreningsarbejdsdage

Formålet med foreningsarbejdsdagene er i fællesskab at holde fællesarealerne i haveforeningen fri for ukrudt og i ordentlig stand (hæk, belægning mm.). Det drejer sig om følgende arealer:

 • Indgang 1, 2 og 3
 • Arealet i bunden af indgang 2
 • Arealet i den vestlige ende af foreningen
 • Have og parkeringsplads ved foreningshuset.

Vi mødes i foreningshuset kl. 9 til fællessamling med morgenbrød og bliver skrevet på listen og går ikke hjem, før fælles afslutning kl. 12. Er man ikke krydset af kl. 12, vil man blive registret som fraværene, selvom man skrev sig på kl. 9.

Vær søde og lade være med at komme og spørge os om dispensationer eller andre form for aftaler. Vi hader at sige nej til jer.

Mindst en person fra haven skal deltage, og flere må meget gerne deltage. Se her, hvornår du/I skal deltage (kan også ses på hjemmesiden):

 1. maj

Have: 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 62, 55B, 63, 64, 79, 80, 81, 91, 92 = 17 haver 

 1. juni

Have 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60, 82, 83A, 84, 101, 102, 103 = 18 haver

 1. juli

Have: 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 83B, 85, 86, 87, 99, 100 = 18 haver

 1. august

Have: 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver 

 1. september

Have: 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95, 96 = 17 haver

 1. oktober

Have: 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55A, 61, 76, 77, 78, 93, 94 = 17 haver

 

Derudover vil vi lige henlede jeres opmærksomhed på følgende:

 • 16a. Særlige regler for haveforeningen

Punkt 20. Fællesarbejdsdage

Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen, må man selv finde ud af at bytte med en anden. Ved udeblivelse vil man blive opkrævet 500 kr. til en fælles brød/kaffekasse.

Vi håber naturligvis, at du/I møder op med godt humør den dag, det er din/jeres tur, så vi får et par hyggelige timer sammen.

 

Bestyrelsen
Sådan ser bestyrelsen ud frem til generalforsamlingen

 • Formand Poul Erik Olsen, have 3
 • Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
 • Kasserer, Anders West, have 86 kassererhfv@gmail.com
 • Sekretær, Jan Therkildsen, have 19 sekretaer@hfvestervang.dk
 • Menigt medlem, Michael Suhr have 42
 • Suppleant, Kenneth Holmbech, have 20
 • Suppleant, Marianne Friis, have 102

 

Træffetider for bestyrelsen

 • Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. mandag i måneden – dog ikke i perioden fra den

13 juli til den 15.august, hvor bestyrelsen holder sommerferie.

 • Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor bestyrelsen mødes. 

 

Fællesforsikringen

I 2019 valgte forsikringsselskabet, der udbyder fællesforsikringen, at rykke forsikringsperioden fra 1. april til 1. april i stedet for 1.januar. – 1.januar. Årsagen var, at de enkelte haveforeninger ikke skulle afregne for de tilmeldte haver, før medlemmerne havde betalt præmie, hvilket sker i marts. Det betød også, at I som medlemmer skulle opkræves for de tre måneder fra 1.1. – 31.3., da de ikke var indeholdt i den opkrævning, som blev sendt ud i februar 2020.
Ved gennemgang af årets regnskab fremgår det dog, at I ikke er blevet opkrævet betaling for denne periode. Det er imidlertid en fejl, og I vil derfor blive opkrævet betaling for denne periode her i vinteren/foråret 2021.

Vi beklager den forvirring dette evt. måtte medføre.

 

Udfærdigelse af dokumenter

På kredsmødet den 17. november blev det besluttet, at sælger fremover skal betale 1.000 kr. for at få udfærdiget de nødvendige dokumenter i forbindelse med salget. Køber betaler 500 kr. ved indmeldelse. Beløbet dækker medlemskab og udfærdigelsen af lejekontrakten.

 

Foreningens hjemmeside

Foreningens hjemmeside har adressen www.hfvestervang.dk.

Der kan du finde alle dokumenter vedrørende haveforeningen – vedtægter, byggeansøgning, etablering af samletank, vurdering, nyheder, ventelister, referater fra generalforsamlingen osv.

Er der noget, som du/I mener mangler, så send en mail til jan.therkildsen@hotmail.com.

  

Generalforsamling i HF Vestervang

Afholdes, når det bliver muligt.

Generalforsamling i Roskilde Haveselskab

Afholdes, når det bliver muligt.

 

Vurdering af haver

Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv afholde udgifterne til disse attester.

Derudover skal du underskrive en ejererklæring, som du finder på Kolonihaveforbundet eller kan få udleveret af bestyrelsen. Læs mere om dette i ’Vejledning om vurdering af kolonihavehuse’

Se på hjemmesiden. Der kan du også downloade alle dokumenter.

 Du kan få vurderet din have ved at rette henvendelse på mail til bestyrelsen på e-mail sekretaer@hfvestervang.dk og aftale nærmere om dag og tidspunkt. Skriv ’Vurdering’ i emnefeltet, hvis du skal have vurderet din have.

Adresseændring

Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Vi håber, alle vil få en rigtig god og coronafri havesæson.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *