Nyhedsbrev Nr. 2

HF VESTERVANG

Roskildes bedst beliggende havekoloni

Nyhedsbrev nr. 2, maj 2020

Her er lidt nyheder fra bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmøde

I takt med at vi er begyndt at lukke Danmark gradvist, forsigtigt og kontrolleret op, afholdt vi den 11. maj det første bestyrelsesmøde efter nedlukningen. Det var kun de ordinære bestyrelsesmedlemmer, der deltog.

 

På mødet behandlede vi de arrangementer som var planlagt i 2020. Vi besluttede at aflyse dem alle sammen, da vi ikke er sikre på, hvad fremtiden vil bringe. Åbent hus, champions League arrangement i foreningshuset og sommerfesten er altså aflyst, så vi må tage behørig revanche næste år.

 

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen har også været lukket ned, og der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen den 10. marts. Her vil man også begynde at afholde bestyrelsesmøder. Det første bliver afholdt den 26. maj. En person fra hver haveforening kan deltage, hvor der ellers plejer at deltage 2 fra foreningerne.

 

På dagsordenen er blandt andet, at kredsbestyrelsen skal nedsætte et udvalg, som skal forberede genforhandlingerne af lejekontrakter for kolonihaverne i Roskilde i 2024. Formålet er at sikre, at vi er godt forberedt og ved, hvordan vi forholder os, hvis der fx er en eller flere haveforeninger, som kommunen ikke vil forlænge lejemålet for med den nuværende placering. Bare sådan at vi ikke efterlader nogen på perronen. Udvalget skal bl.a. overveje, hvordan vi bedst kan gøre brug af sociale medier, politikere, aviser og kolonihavenforbundet.

 

Lejeaftaler forlænges:

Efterfølgende er der meldt ud i Roskilde Avis nyhedsbrev – 13. maj 2020.

 

Nu kan de Hvile trygt

Alle beboerne i Hvilen, der ligger mellem jernbanen og motorvejen øst for byen, plus Roskildes mange øvrige kolonihaver, kan nu trygt slappe af. Kommunen vil forlænge havekoloniernes lejeaftaler, så de også kan fortsætte på fornuftige vilkår, når de nuværende kontrakter udløber om få år i 2024.

Sådan forklarer ordføreren for Socialdemokratiets Gitte Kronbak, der til næste møde i byrådets centrale Økonomiudvalg har bedt om en plan, så kommunen hurtigst muligt kan få udarbejdet de nødvendige nye kontrakter.

– Når der endnu ikke er sket en forlængelse af lejeaftalerne, skyldes det ny lovgivning på området,

 

så vi skal tage højde for i de kommende kontrakt, forklarer Gitte Kronbak.

 

Haveudtagning.

Kredsen har aflyst Haveudtagningen i år. Det betyder, at der bliver udtaget (præmieret) 6 haver næste år i stedet for normalt 3 haver.

 

Foreningsarbejdsdag lørdag den 6. juni

Grundet corona-situationen møder man op i den indgang, man er sat på – se øverst næste side. Her vil være en fra bestyrelsen, som sørger for kaffe, basser, øl og vand og tilrettelægger opgaverne i jeres arbejdshold. Som sædvanligt slutter vi senest kl. 12 – dog uden at samles ved foreningshuset.

 

Arbejdet skal naturligvis udføres efter de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

  • Indgang 1: Have nr. 9, 10, 11, og 12
  • Foreningshuset: Have nr. 34, 35 og 36
  • Indgang 2: Have nr. 56, 57, 59 og 60
  • Bunden af indgang 2: Have nr. 82 og 102
  • Indgang 3: Have nr. 83a, 84, 101 og 103

 

Haveaffald den 6 og 7 juni

Aflevering af haveaffald vil komme til at foregå på følgende måde:

 

  • Der bliver opsat en stor container i indgang 2.
  • Når man kommer ned for at aflevere sit haveaffald, må der kun være en af ad gangen ved containeren. Er der en, der er ved at læsse af, så venter man, til der er fri bane, før man går hen til containeren. Hvis der er flere, som står i kø, husker man at holde afstand.

Det gik jo rigtig fint med både foreningsarbejdsdagen og aflevering af haveaffaldet i starten af maj. Stor ros fra bestyrelsen for, at I fik det til at køre så godt.

 

I skal bare huske at klippe grenene ud i nogle mindre stykker, så de ikke fylder så meget, og så gerne trykke det ned ved at gå op og hoppe i det.

 

Opfordring

De fleste haveejere modtager nu information og indkaldelser fra bl.a. bestyrelsen på e-mail.

Bestyrelsen håber, at de sidste 10 haver tilslutter sig i løbet af foråret.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *