HF Vestervangs Persondatapolitik

HF Vestervang

HF Vestervang er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af HF Vestervang, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved HF Vestervang behandling af dine personoplysninger. HF Vestervang behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

  1. Hvornår indsamler og anvender HF Vestervang dine personoplysninger

HF Vestervang indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

    1. Når du indmelder dig som medlem af HF Vestervang, eller udøver medlemsaktiviteter.
    2. Når du tilmelder dig som medlem af HF Vestervang eller ønsker at gøre brug af HF Vestervang indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af HF Vestervang, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige aktiviteter samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem HF Vestervangs hjemmeside. I denne forbindelse indsamler HF Vestervang alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mail adresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til HF Vestervang.

  1. Hvordan beskytter HF Vestervang dine personoplysninger

HF Vestervang har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. HF Vestervang sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og HF Vestervang kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå HF Vestervangs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

  1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som HF Vestervang behandler om dig, kan du rette henvendelse til bestyrelse@hfvestervang.dk eller telefonnummer 93908247.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger HF Vestervang behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode HF Vestervang om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos HF Vestervang er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i HF Vestervangs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.

  1. Hvor længe opbevarer HF Vestervang dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos HF Vestervang gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af HF Vestervang, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

  1. Hvad sker der, når HF Vestervang ændre denne persondatapolitik

HF Vestervang opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at HF Vestervang løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver HF Vestervang dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte HF Vestervang på bestyrelse@hfvestervang.dk

  1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

HF Vestervang, have 58, bestyrelse@hfvestervang.dk