Venteliste

HF Vestervang
Bemærk venligst:

at du, når du optages på ventelisten, samtidig accepterer at dit navn offentliggøres på ventelisten

 

Venteliste

Folketinget har besluttet at indføre ventelister i haveforeningerne senest ved kontraktfornyelse. Roskilde Haveselskab har dog i 2014 besluttet at oprette ventelister i Roskildes haveforeninger, der har 5 haver eller derunder til salg.

Det betyder:

at sælger ikke selv skal finde en køber

at sælger i udgangspunktet er sikker på at opnå vurderingsprisen

at sælger ikke skal foretage sig andet, end at fremvise hus og have til interesserede fra ventelisten i en periode på 3 dage

Proceduren:

Når haven er vurderet, sætter foreningen den til salg for alle på ventelisten vedlagt vurderingsrapport samt løsøreliste og sælgers kontaktoplysninger.

Alle på ventelisten har nu 3 dage til at henvende sig til sælger for en fremvisning, herunder evt. byggesagkyndig gennemgang på eget initiativ.

Sælger har ikke lov til at indgå andre aftaler med interesserede købere, end aftaler om evt. køb af hele eller dele af løsøret. Køber er ikke forpligtet til at købe løsøre og kan forlange bebyggelsen tømt inden overtagelsen.

Når interesserede købere på ventelisten har besluttet sig for at købe til vurderingsprisen (med eller uden hele eller dele af løsøret), giver de foreningen skriftligt tilsagn.

Foreningen indgår herefter aftale om handlen, herunder evt. køb af løsøre og evt. medejer/-lejer med den af de interesserede købere, der står øverst på ventelisten.

Køber modtager al specifik samt øvrig information i god tid inden handlen med Cc til sælger, så begge parter er informeret om processen.

Køber modtager faktura og indbetaler købesummen (vurderingspris + evt. prissat løsøre) til foreningen inden overdragelsen. Foreningen deponerer købesummen, indtil fortrydelsesfristen på 1 uge efter overdragelsen er udløbet, eller evt. andre forhold er bragt i orden. Herefter straksoverfører foreningen købesummen til sælgers bankkonto.

Overdragelsen, hvor købsaftale og lejekontrakt underskrives, finder sted på foreningens kontor efter aftale.

Hvis ingen på ventelisten har givet foreningen tilsagn om at købe til vurderingsprisen, inden svarfristen på 3 dage er udløbet, meddeler foreningen sælger dette, hvorefter sælger kan vælge enten at vente, til der kommer nye på ventelisten, som bliver tilbudt haven, eller udbyde den til salg til interesserede der ikke er på ventelisten.

Det forudsættes, at køber inden handlen har orienteret sig på Køber af kolonihave eller har kontaktet foreningen med evt spørgsmål

Rent praktisk om at købe have.

Alle haver sælges gennem foreningen, man kan altså ikke købe direkte af sælger.
Du kan finde mange flere oplysninger på vore hjemmeside.

Under ventelisterne kan du læse mere…

Intern Venteliste

Have Nr.

Fornavn


EfternavnOpskrevet dato
58HF Vestervang12/10-2017
84LisbethPedersen31/01-2019
43SusanneGregersen23/04-2019

2

Anita

Høpfner

14/01-2022


Jørgen

Nilsson

21/01-2022

83

Bjarne

Nielsen

10/7-2022

Ekstern venteliste

Nr.

FornavnEfternavnOpskrevet dato

1

Annemarie

Ohms

2

Anders SkovNielsen

05/01-2015

3

SuzanneSteensen19/04-2015

4

Dorte & HenningFik

13/10-2016

5

Søren & Pia

Andersen

05/01-2017

6

Lisbeth

Christensen

21/02-2019

7

Sussanna

Keldbæk

14/09-2020

8

Trille & Steen

Schou

14/09-2020

9

Dorthe

Andersen

14/09-2020

10

Jytte Rostén & Michael

Terp

12/10-2020

11

Lisbeth

Winge

12/10-2020

12

Merete H Johansen & Karsten

Madsen

12/10-2020

13

Lotte Krus & Lars

Rasmussen

12/10-2020

14

Nikolaj & Mikkel

Larsen

12/10-2020

15

Charlotte

Scheibel

01/11-2020

16

Jonna Kristoffersen & Per

Hansen

02/11-2020

17

Birgitte

Frandsen

01/04-2021

18

Rasmus

Rymark

01/04-2021

19

Birthe & Steen

Holdt Henriksen

01/04-2021

20

Helene

Hjort

06/04-2021

21

Jeanin

Ryding

07/04-2021

22

Trine Brochorst

Friis

11/04-2021

23

Inge

Baumgarten

13/04-2021

24

Gitte og Lars

Hagedorn

03/05-2021

25

Merete

Aasborg

16/05-2021

26

Sebastian

Andersen

03/06-2021

27

Charlotte

Ellerbek

14/06-2021

28

Jette Boje

Nielsen

14/06-2021

29

Kamilla & Jesper

Jonsdahl

16/05-2021

 

Yderligere oplysninger

Opskrivning

Kredsbestyrelsen fastlægger de regler, der gælder for optagelse på ventelisten:

Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening.
Ventelisten er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside, men kun med oplysning om navn og rækkefølge. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret.
Hvis man erhverver en kolonihave, skal der gå 5 år, før man atter kan komme på ventelisten.
Man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten. 

Genopskrivning

De personer, der allerede står på ventelisten, og som ønsker en årlig fornyelse skal indbetale kr. 100,- på konto 5396 0423349. På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og efternavn. Du er selv ansvarlig for løbende indbetaling og for korrekte kontaktoplysninger. Genopskrivningen gælder for kalenderåret og skal indbetales inden 31. januar. 

Fremgangsmåde ved optagelse

Ved optagelse på ventelisten skal foreningen notere dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det skal ved optagelsen præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering til foreningen herom vil medføre sletning af listen.

Sletning på ventelisten

Hvis en person på ventelisten ikke betaler rettidigt for genopskrivning, kan personen slettes uden yderligere varsel.

Ændring af placering på ventelisten

Den enkelte forenings bestyrelse kan vedtage ændring af placering på ventelisten.

Det betyder, at man, efter bestyrelsens beslutning, kan rykkes ned på listen, f.eks efter at have afvist et antal tilbudte kolonihaver. Det betyder dog ikke, at du rykkes ned på ventelisten, hvis du afviser en have, du ikke har råd til. Alle på ventelisten vil blive kontaktet hver gang, der er en have til salg.

Tidsfrist for at svare 

Den enkelte forenings bestyrelse fastsætter selv betænkningstiden. I HF Vestervang er betænkningstiden 3 dage fra tilbuddet er sendt. Dette gælder både for den interne og den eksterne venteliste. Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe haven til vurderingsprisen, aftaler sælger nedslag i prisen med foreningen, der herefter udbyder haven på ny til alle på ventelisten. Køber giver skriftligt tilsagn til foreningen om handlen, herunder køb af løsøre og evt. medejerskab. 

Løsøre

Haveforeninger i Roskilde Haveselskab med venteliste skal sælge i overensstemmelse med ventelisten. Derfor kan der ikke længere handles om prisen. Kolonihavehuset sælges altså altid til vurderingsprisen. Herudover prissættes løsøret, som køber dog er ikke forpligtet til at købe. 

Overdragelse af lejemålet 

Jf. Vedtægter for HF Vestervang § 3, stk. 6 har medlemmet ikke ret til at overdrage lejemålet uden om ventelisten til andre end en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen.