Venteliste

HF Vestervang

Venteliste

Folketinget har besluttet at indføre ventelister i haveforeningerne senest ved kontraktfornyelse. Roskilde Haveselskab har dog i 2014 besluttet at oprette ventelister i Roskildes haveforeninger, der har 5 haver eller derunder til salg.

Det betyder:

at sælger ikke selv skal finde en køber

at sælger i udgangspunktet er sikker på at opnå vurderingsprisen

at sælger ikke skal foretage sig andet, end at fremvise hus og have til interesserede fra ventelisten i en periode på 3 dage

Proceduren:

Når haven er vurderet, sætter foreningen den til salg for alle på ventelisten vedlagt vurderingsrapport samt løsøreliste og sælgers kontaktoplysninger.

Alle på ventelisten har nu 3 dage til at henvende sig til sælger for en fremvisning, herunder evt. byggesagkyndig gennemgang på eget initiativ.

Sælger har ikke lov til at indgå andre aftaler med interesserede købere, end aftaler om evt. køb af hele eller dele af løsøret. Køber er ikke forpligtet til at købe løsøre og kan forlange bebyggelsen tømt inden overtagelsen.

Når interesserede købere på ventelisten har besluttet sig for at købe til vurderingsprisen (med eller uden hele eller dele af løsøret), giver de foreningen skriftligt tilsagn.

Foreningen indgår herefter aftale om handlen, herunder evt. køb af løsøre og evt. medejer/-lejer med den af de interesserede købere, der står øverst på ventelisten.

Køber modtager al specifik samt øvrig information i god tid inden handlen med Cc til sælger, så begge parter er informeret om processen.

Køber modtager faktura og indbetaler købesummen (vurderingspris + evt. prissat løsøre) til foreningen inden overdragelsen. Foreningen deponerer købesummen, indtil fortrydelsesfristen på 1 uge efter overdragelsen er udløbet, eller evt. andre forhold er bragt i orden. Herefter straksoverfører foreningen købesummen til sælgers bankkonto.

Overdragelsen, hvor købsaftale og lejekontrakt underskrives, finder sted på foreningens kontor efter aftale.

Hvis ingen på ventelisten har givet foreningen tilsagn om at købe til vurderingsprisen, inden svarfristen på 3 dage er udløbet, meddeler foreningen sælger dette, hvorefter sælger kan vælge enten at vente, til der kommer nye på ventelisten, som bliver tilbudt haven, eller meddele nedslag i prisen til foreningen, der herefter udbyder haven på ny til alle på ventelisten.

Det forudsættes, at køber inden handlen har orienteret sig på Køber af kolonihave eller har kontaktet foreningen med evt spørgsmål

Rent praktisk om at købe have.

Alle haver sælges gennem foreningen, man kan altså ikke købe direkte af sælger.
Du kan finde mange flere oplysninger på vore hjemmeside.

Under ventelisterne kan du læse mere…

Intern Venteliste

Have Nr.

Fornavn


EfternavnOpskrevet dato
58HF Vestervang12/10-2017
84LisbethPedersen31/01-2019
43SusanneGregersen23/04-2019

Ekstern venteliste

Nr.FornavnEfternavnOpskrevet dato
1Anders SkovNielsen

05/01-2015

2SuzanneSteensen19/04-2015
3Dorte & HenningFik

13/10-2016

4JetteBangsgaard14/09-2017
5Søren & PiaAndersen05/01-2017
6Kasper BruunAndersen22/01-2018
7AnnetteMunk25/01-2018

8

LisbethChristensen21/02-2019

9

Amanda

Jørgensen

14/04-2020

10

Trine

Boardman

19/03-2020

11

Joan

Enemark

14/09-2020

12

Kristian

Gundersen

14/09-2020

13

Mikkel

Taanning

14/09-2020

14

Sussanna

Keldbæk

14/09-2020

15

Birthe & Kim

Aagaard Christensen

14/09-2020

16

Trille & Steen

Schou

14/09-2020

17

Per & Merete

Sannerud

14/09-2020

18

Bent Juul

Madsen

14/09-2020

19

Dorthe

Lindrup

12/10-2020

20

Jytte Rostén & Michael

Terp

12/10-2020

21

Lisbeth

Winge

12/10-2020

22

Merete H Johansen & Karsten

Madsen

12/10-2020

23

Lotte Krus & Lars

Rasmussen

12/10-2020

24

Nikolaj & Mikkel

Larsen

12/10-2020

25

Lis

Eilertzen

12/10-2020

26

Lisbeth

Waaddegaard

12/10-2020

27

Marie & Troels Krogh

Nielsen

17/10-2020

28

Birgitta

Frello

18/10-2020

29

Seth Johnn & Cindie

Fjeldsted

29/10-2020

30

Charlotte

Scheibel

01/11-2020

31

Jonna Kristoffersen & Per

Hansen

02/11-2020

32

Marianne

Olsen

01/04-2021

33

Birgitte

Frandsen

01/04-2021

34

Tina

Therkildsen

01/04-2021

35

Rasmus

Rymark

01/04-2021

36

Birthe & Steen

Holdt Henriksen

01/04-2021

37

Melanie

Andersen

01/04-2021

38

Christine

Løye

06/04-2021

39

Helene

Hjort

06/04-2021

40

Jeanin

Ryding

07/04-2021

41

Kirstine

Frandsen

11/04-2021

42

Rasmus Posselt

Mogensen

11/04-2021

43

Line

Grud

11/04-2021

44

Bjarke

Aagaard

11/04-2021

45

Trine Brochorst

Friis

11/04-2021

46

Inge

Baumgarten

13/04-2021

47

Anna

Gundlach

13/04-2021

48

Danny

Hansen

14/04-2021

49

Trine

Kristiansen

14/04-2021

50

Jacob

Ottosen

14/04-2021

51

LJ

20/04-2021

52

Susanne

Helmo

20/04-2021

53

Charlotte

Steenbeck

21/04-2021

54

Gitte og Lars

Hagedorn

03/05-2021

55

Jane Lykke

Hansen

03/05-2021

56

Tommy

Denda

16/05-2021

57

Kamilla og Jesper

Jonsdahl

16/05-2021

58

Merete

Aasborg

16/05-2021

59

Anja Sømod

Jensen

25/05-2021

60

Sebastian

Wendowski

25/05-2021

61

Karina

Henrik

Høeg-Olsen

Trasborg

27/05-2021

62

Sebastian

Andersen

03/06-2021

 

Yderligere oplysninger

Opskrivning

Kredsbestyrelsen fastlægger de regler, der gælder for optagelse på ventelisten:

Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening.
Ventelisten er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside, men kun med oplysning om navn og rækkefølge. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret.
Hvis man erhverver en kolonihave, skal der gå 3 år, før man atter kan komme på ventelisten.
Man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten. 

Genopskrivning

De personer, der allerede står på ventelisten, og som ønsker en årlig fornyelse skal indbetale kr. 100,- på konto 5396 0423349. På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og efternavn. Du er selv ansvarlig for løbende indbetaling og for korrekte kontaktoplysninger. Genopskrivningen gælder for kalenderåret og skal indbetales inden 31. januar. 

Fremgangsmåde ved optagelse

Ved optagelse på ventelisten skal foreningen notere dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det skal ved optagelsen præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering til foreningen herom vil medføre sletning af listen.

Sletning på ventelisten

Hvis en person på ventelisten ikke betaler rettidigt for genopskrivning, kan personen slettes uden yderligere varsel.

Ændring af placering på ventelisten

Den enkelte forenings bestyrelse kan vedtage ændring af placering på ventelisten.

Det betyder, at man, efter bestyrelsens beslutning, kan rykkes ned på listen, f.eks efter at have afvist et antal tilbudte kolonihaver. Det betyder dog ikke, at du rykkes ned på ventelisten, hvis du afviser en have, du ikke har råd til. Alle på ventelisten vil blive kontaktet hver gang, der er en have til salg.

Tidsfrist for at svare 

Den enkelte forenings bestyrelse fastsætter selv betænkningstiden. I HF Vestervang er betænkningstiden 3 dage fra tilbuddet er sendt. Dette gælder både for den interne og den eksterne venteliste. Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe haven til vurderingsprisen, aftaler sælger nedslag i prisen med foreningen, der herefter udbyder haven på ny til alle på ventelisten. Køber giver skriftligt tilsagn til foreningen om handlen, herunder køb af løsøre og evt. medejerskab. 

Løsøre

Haveforeninger i Roskilde Haveselskab med venteliste skal sælge i overensstemmelse med ventelisten. Derfor kan der ikke længere handles om prisen. Kolonihavehuset sælges altså altid til vurderingsprisen. Herudover prissættes løsøret, som køber dog er ikke forpligtet til at købe. 

Overdragelse af lejemålet 

Jf. Vedtægter for HF Vestervang § 3, stk. 6 har medlemmet ikke ret til at overdrage lejemålet uden om ventelisten til andre end en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen.