Venteliste

HF Vestervang

Intern Venteliste

Have Nr.

Fornavn


EfternavnOpskrevet dato
58HF Vestervang12/10-2017
84LisbethPedersen31/01-2019
43SusanneGregersen23/04-2019
51RebeccaTroldegaard11/09-2019
29Henrik Tanderup Helle FonagerMogensen28/3-2020

Ekstern venteliste

Nr.FornavnEfternavnOpskrevet dato
1Anders SkovNielsen05/01-2005
2SuzanneSteensen19/04-2015
3Dorte & HenningFik132/10-2016
4JetteBangsgaard14/09-2017
5Søren & PiaAndersen05/01-2017
6Kasper BruunAndersen22/01-2018
7AnnetteMunk25/01-2018

8

LisbethChristensen21/02-2019

9

Bo Henriksen & GretheJensen01/10-2019

10

TinaEnevold06/11-2019

11

AmandaJørgensen14/04-2020

12

TrineBoardman19/03-2020

13

Anne-marieOhms25/04-2020

14

Jonas Olsen & KristinaErnstsen26/04-2020

15

Joan

Enemark

14/09-2020

16

Kristian

Gundersen

14/09-2020

17

Mikkel

Taanning

14/09-2020

18

Dorthe

Andersen

14/09-2020

19

Sussanna

Keldebæk

14/09-2020

20

Birthe & Kim

Aagaard Christensen

14/09-2020

21

Trille & Steen

Schou

14/09-2020

22

Per & Merete

Sannerud

14/09-2020

23

Bent Juul

Madsen

14/09-2020

24

Tom

Christensen

14/09-2020

25

Mary. N

Nielsen

14/09-2020

Ventelisten er åben for tilgang


Opskrivning

Haveforeninger i Roskilde Haveselskab med venteliste skal sælge i overensstemmelse med ventelisten, såfremt der sælges til minimum vurderingsprisen.


Kredsbestyrelsen fastlægger de regler, der gælder for optagelse på ventelisten:


Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening. Opskrivning på ventelisten foregår fra 1 april til 1 november. Man kommer ned i foreningshuset Vestervang 58. Vi har kontortid anden Mandag i måneden kl. 18 til 19 med undtagelse af august måned. Vi skal have følgende oplysninger, navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det koster 100 kroner at blive skrevet op . Ventelisten er offentlig tilgængelig. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret.


Hvis man erhverver en kolonihave, skal der gå 3 år, før man atter kan komme på ventelisten. Dette gælder dog ikke for daghaver/nyttehaver. Man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten.


Genopskrivning

De personer, der allerede står på ventelisten, og som ønsker en årlig fornyelse skal indbetale kr. 100,- på konto reg. 5396 kontonr. 0423349. På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og dit efternavn. Du kan med fordel oprette en årlig bankoverførsel. Så glemmer du ikke at betale. Opskrivningen eller genopskrivningen koster kr. 100,- og gælder for kalenderåret.Betalingen skal være bestyrelsen i hænde senest datoen for årets første bestyrelsesmøde.


Fremgangsmåde ved optagelse

Ved optagelse på listen skal noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det skal ved optagelsen præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering til foreningen herom vil medføre sletning af listen.


Sletning på ventelisten

Hvis en person på ventelisten ikke betaler ventelisteafgift, kan personen slettes uden yderligere varsel.


Ændring af placering på ventelisten:

Den enkelte forenings bestyrelse kan vedtage ændring af placering på ventelisten. Det betyder, at man rykkes ned efter at have afvist X antal tilbudte kolonihaver.


Svarfrist: 3 hverdage.

Besluttet på kredsbestyrelsesmøde 15. november 2016.