Venteliste

HF Vestervang
Bemærk venligst:

at du, når du optages på ventelisten, samtidig accepterer at dit navn offentliggøres på ventelisten.

Ventelisten åbnes årligt 1. februar, såfremt der er ledige pladser. Optagelse på ventelisten sker efter “først til mølle princippet”. Bliver du optaget på listen, modtager du besked umiddelbart efter.

Anmodninger om optagelse på den eksterne venteliste, der modtages før 1. februar tages ikke i betragtning.

Der optages maximalt 30 på den eksterne venteliste.

Ventelisten bliver ikke opdateret løbende, men opdateres hvert år medio februar.

 

Yderligere oplysninger

Opskrivning

Kredsbestyrelsen fastlægger de regler, der gælder for optagelse på ventelisten:

Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening.
Ventelisten er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside, men kun med oplysning om navn og rækkefølge. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret.
Hvis man erhverver en kolonihave, skal der gå 5 år, før man atter kan komme på ventelisten.
Man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten. 

Genopskrivning

De personer, der allerede står på ventelisten, og som ønsker en årlig fornyelse skal indbetale 100 kr. På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og efternavn. Du er selv ansvarlig for løbende indbetaling og for korrekte kontaktoplysninger. Genopskrivningen gælder for kalenderåret og skal indbetales inden 31. januar. 

Fremgangsmåde ved optagelse

Ved optagelse på ventelisten skal foreningen notere dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det skal ved optagelsen præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering til foreningen herom vil medføre sletning af listen.

Sletning på ventelisten

Hvis en person på ventelisten ikke betaler rettidigt for genopskrivning, slettes personen uden yderligere varsel.

Ændring af placering på ventelisten

Den enkelte forenings bestyrelse kan vedtage ændring af placering på ventelisten.

Det betyder, at man, efter bestyrelsens beslutning, kan rykkes ned på listen, f.eks efter at have afvist et antal tilbudte kolonihaver. Det betyder dog ikke, at du rykkes ned på ventelisten, hvis du afviser en have, du ikke har råd til. Alle på ventelisten vil blive kontaktet hver gang, der er en have til salg.

Tidsfrist for at svare 

Den enkelte forenings bestyrelse fastsætter selv betænkningstiden. I HF Vestervang er betænkningstiden 7 dage fra tilbuddet er sendt. Dette gælder både for den interne og den eksterne venteliste. Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe haven til vurderingsprisen, aftaler sælger nedslag i prisen med foreningen, der herefter udbyder haven på ny til alle på ventelisten. Køber giver skriftligt tilsagn til foreningen om handlen, herunder køb af løsøre og evt. medejerskab. 

Løsøre

Haveforeninger i Roskilde Haveselskab med venteliste skal sælge i overensstemmelse med ventelisten. Derfor kan der ikke længere handles om prisen. Kolonihavehuset sælges altså altid til vurderingsprisen. Herudover prissættes løsøret, som køber dog er ikke forpligtet til at købe. 

Overdragelse af lejemålet 

Jf. Vedtægter for HF Vestervang § 3, stk. 6 har medlemmet ikke ret til at overdrage lejemålet uden om ventelisten til andre end en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. 

Intern Venteliste

Have Nr.

Fornavn


EfternavnOpskrevet dato
58HF Vestervang12/10-2017
43SusanneGregersen23/04-2019

2

Anita

Høpfner

14/01-2022

83

Bjarne

Nielsen

10/7-2022

80

Pia

Ganer

10/07-2023

Ekstern venteliste

Nr.

FornavnEfternavnOpskrevet dato

1

Annemarie

Ohms

2

Anders SkovNielsen

05/01-2015

3

SuzanneSteensen19/04-2015

4

Dorte & HenningFik

13/10-2016

5

Søren & Pia

Andersen

05/01-2017

6

Lisbeth

Christensen

21/02-2019

7

Sussanna

Keldbæk

14/09-2020

8

Trille & Steen

Schou

14/09-2020

9

Dorthe

Andersen

14/09-2020

10

Jytte Rostén & Michael

Terp

12/10-2020

11

Merete H Johansen & Karsten

Madsen

12/10-2020

12

Lotte Krus & Lars

Rasmussen

12/10-2020

13

Nikolaj & Mikkel

Larsen

12/10-2020

14

Charlotte

Scheibel

01/11-2020

15

Jonna Kristoffersen & Per

Hansen

02/11-2020

16

Birgitte

Frandsen

01/04-2021

17

Rasmus

Rymark

01/04-2021

18

Birthe & Steen

Holdt Henriksen

01/04-2021

19

Helene

Hjort

06/04-2021

20

Trine Brochorst

Friis

11/04-2021

21

Inge

Baumgarten

13/04-2022

22

Gitte og Lars

Hagedorn

13/04-2022

23

Merete

Aasborg

16/05-2021

24

Sebastian

Andersen

03/06-2021

25

Charlotte

Ellerbek

14/06-2021

26

Jette Boje

Nielsen

14/06-2021

27

Kamilla & Jesper

Jonsdahl

16/05-2021

28

Gitte Karla

Høvring

04/01-2023

29

Iben krog og Lars

Tulinius

20/01-2023

Yderligere oplysninger