Vurdering af have før salg i HF Vestervang

HF Vestervang

Før du kan sælge din have, skal den vurderes af Vestervangs vurderingsudvalg. I den forbindelse, beder vi dig aflevere nedenstående materiale vedhæftet en mail eller i foreningshusets postkasse:

  • Kopi af dine købspapirer.
  • Byggetilladelser og dispensationer.
  • Dokumentation for byggeår på bygninger, tilbygninger og drivhus. Hvis du ikke har et byggeår, og det ikke findes i arkivet, foretager vurderingsudvalget et skøn.
  • Målsat tegning af havelodden og bebyggelsen.
  • Evt. dokumentation for udgifter til materialer i forbindelse med forbedring.
  • El-attest.
  • Skorstensattest og etableringstilladelse samt seneste fejer kvittering.
  • Original brandforsikringspolice samt kvittering for sidst indbetalte præmie, hvis du ikke har kollektiv medlemsforsikring.

El
Har du indlagt strøm i din have, skal du have en såkaldt el-attest. Bemærk, at denne skal være anmærkningsfri. Det betyder, at hvis der findes fejl i dine elinstallationer, skal de være rettet, før vurderingen påbegyndes. Du kan få udarbejdet en el-attest hos en autoriseret el-installatør. El-attesten er ikke et El eftersyn, der skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen. En el-attest gælder i 3 år, hvis haven ligger i ubrudt salg, og der ikke er foretaget el-arbejde i mellemtiden.

Skorsten
Er der skorsten på huset, skal der også foreligge en byggetilladelse fra bestyrelsen til denne, samt en skorstensattest på, at den er godkendt af skorstensfejeren. Ligeledes skal dokumentation for sidst betalte fejning vedlægges.

Løsøre
Ønsker du at sælge løsøre (køleskab, komfur, hvis det ikke er nagelfast, inventar o.l.) i forbindelse med salget af dit hus, skal du udfylde en løsøreliste (løsøreliste findes her). Se betingelserne i “Vejledning om vurdering af kolonihavehuse”, som findes på hjemmesiden. Løsøre må udgøre max. 20% af værdiansættelsen, dog max. kr. 65.474,99. Køber er ikke forpligtet til at købe løsøret.

Øvrige forhold
I forbindelse med vurderingen ser vi også efter, om byggeriet er opført i forhold til vedtægterne, og vi kontrollerer om havelåge, flagstang, vandmåler, havebassin og beplantning og havens generelle tilstand er i orden. Bestyrelsen efterser, at bemærkninger om eventuelle forhold er bragt i orden inden salg.

Dato Al dokumentation sendes på mail eller afleveres samlet i foreningshusets postkasse. Du vil herefter blive kontaktet af vurderingsudvalget, så I kan aftale en dato for vurderingen. Datoer for vurdering kan ses på hjemmesiden.

Pris for vurdering
Du skal være opmærksom på, at det er vedtaget på kredsgeneralforsamlingen, at vurdering koster 0,5% af den maximale værdiansættelse, dog mindst kr. 1500,-. Betaling for vurderingen vil blive opkrævet kontant, når du modtager vurderingsrapporten til underskrift umiddelbart efter, vurderingen er foretaget. Vurderingsrapporten gælder i 12 måneder fra vurderingsdatoen. Får du ikke solgt haven inden, skal du have en ny vurdering.

Anke
Herefter har du 14 dage til at anke vurderingen. En ankevurdering koster kr. 1500,- og foretages af Roskilde Haveselskabs ankenævn.

Udbud og salg
Foreningen har i 2017 indført venteliste. Det betyder, at du skal kontakte købere der står på den interne venteliste, og at der ikke i første omgang kan sælges til under vurderingsprisen. Hvis ingen på den interne venteliste ønsker at købe haven til vurderingsprisen, kontaktes købere på den eksterne venteliste. Hvis haven ikke sælges til købere på den interne eller eksterne venteliste, kan haven frit udbydes til salg, dog ikke over vurderingsprisen.

Ejererklæring
Ved at udfylde og underskrive ejererklæringen, tager du som sælger ansvaret for, at alle installationer samt skorsten, isolering og fundament er udført i henhold til vedtægterne. Undlad venligst at sætte kryds i ‘sælgers eksemplar’, det sørger vi for. 

Yderligere oplysninger om køb & salg findes her.